• Lorem ipsum

Alle teksten op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. YogaHabits is niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten, waardoor onopzettelijk bijvoorbeeld een verkeerde verkoopprijs wordt vermeld. Indien prijzen verkeerd zijn vermeld wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld en heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

 

YogaHabits is een bedrijf in beweging. Wij zullen regelmatig de content op de website aanvullen en aanpassen. YogaHabits behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. Reeds vóór een dergelijke wijziging met klanten gemaakte afspraken blijven in dat geval van kracht.

 

Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YogaHabits.

 
Deze toestemming is niet nodig in geval van persoonlijk, niet commercieel gebruik. Bij persoonlijk, niet commercieel gebruik van door YogaHabits gepubliceerde content geldt wel dat hierbij een duidelijke bronvermelding moet worden geplaatst met een verwijzing naar onze website en/of onze Social Media pagina’s.

 

YogaHabits stelt alles in het werk stelt om misbruik van (de inhoud van) deze website te voorkomen. YogaHabits is niet aansprakelijk voor informatie die door bezoekers van de website over YogaHabits of over haar producten via Internet verspreid wordt.

 
Verwijzingen naar (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein van YogaHabits worden slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker. YogaHabits is zeer zorgvuldig bij het kiezen van websites waarnaar zij verwijst. Yogahabits staat niet in voor de verdere inhoud en het functioneren (met betrekking tot geactiveerde links waarmee het domein van YogaHabits wordt verlaten) van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

 

YogaHabits sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.