• Lorem ipsum

Wij gaan op een correcte manier om met uw gegevens.

YogaHabits wil toegankelijk zijn, zowel in gegeven informatie m.b.t. yoga als wat je van ons kan verwachten. Zo ook met betrekking tot hoe YogaHabits omgaat met jouw privacy.
YogaHabits respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
 

Persoonlijke gegevens

Bestelling: YogaHabits heeft, om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, bepaalde gegevens nodig. Om een bestelling te kunnen uitvoeren en je van de status op de hoogte te kunnen houden, heeft YogaHabits in ieder geval jouw naam, e-mailadres en afleveradres nodig. Een mobiel telefoonnummer wordt gevraagd aangezien dat nodig voor de pakketverzending.

Website
: Om het gebruik van de website van YogaHabits zo eenvoudig mogelijk te laten zijn, slaan wij (met jouw toestemming) bepaalde persoonlijke en ordergegevens en het gebruik van onze diensten op. YogaHabits gebruikt deze gegevens eventueel om de website verder te personaliseren en onze services beter af te stemmen op onze bezoekers.

Nieuwsbrief
: Nieuwsbrieven sturen wij alleen naar jouw e-mailadres indien je je hiervoor expliciet hebt aangemeld via onze website of hiervoor akkoord heeft gegevens bij jouw accountgegevens of jouw order. Afmelding van onze nieuwsbrieven kan ten alle tijden via jouw accountgegevens of via de daarvoor gegeven link onderaan de nieuwsbrief.

Account
: Om niet iedere keer opnieuw je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens bij iedere bestelling in te hoeven vullen, kan je een account aanmaken (met een gebruikersnaam en wachtwoord). Deze gegevens worden geplaatst, bewaard en beveiligd op de server achter onze website.

Betalingen
: Alle online betalingen worden volledig SSL Secure afgehandeld. Wij maken gebruik van aangeboden koppelingen van onze Service Payment Provider, welke zorgt voor beveiliging conform de meest recente beveiligingseisen. Betalingen verlopen altijd via een goed beveiligd protocol. Wij hebben nooit inzage in jouw persoonlijke bankgegevens.


Gebruik cookies

Service verbetering: YogaHabits verzamelt gegevens (door middel van zogenaamde cookies) om een betere service te kunnen aanbieden aan onze gebruikers en voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Wat zijn cookies: Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website naar de gebruiker stuurt en via de browser op de harde schijf opslaat. Door de informatie op te slaan en weer terug te sturen naar de website, kan de website de gebruiker herkennen en bijhouden wat je op de website hebt gedaan. YogaHabits gebruikt deze cookies om jouw inlognaam, instellingen en voorkeuren te onthouden en om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. Hiermee kan YogaHabits jouw volgende bezoek aan onze website vergemakkelijken en de website beter afstemmen op haar gebruikers.

Privacy bescherming: YogaHabits gebruikt deze cookies NIET om je op websites van derden te identificeren.

Cookies verwijderen en uitzetten: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services niet meer correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Wat gebeurt er als je de cookies uitzet?

  • Bij elk nieuw bezoek moet je jouw gegevens opnieuw invullen.
  • Artikelen kunnen zijn verwijderd uit je winkelwagentje.
  • Social media buttons, zoals Facebook, zijn niet meer functioneel, waardoor je bijvoorbeeld geen blogs of producten van YogaHabits kan delen via de website.
  • Doordat voor bepaalde functionaliteiten cookies vereist zijn, is het mogelijk dat de website niet meer goed wordt weergegeven en/of niet meer optimaal functioneert.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Afmelding: Onderaan iedere mailing kan je de mogelijkheid vinden voor het aanpassen van jouw gegevens of voor afmelding van onze nieuwsbrief. 

 

Vragen & keuzes m.b.t. privacygegevens

Acceptatie: Door gebruik te maken van deze website, geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

Optimalisatie service: Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring, welke zal worden gepubliceerd op deze pagina.

Vragen: Indien je nog vragen hebt over ons privacy beleid of over (het inzien, veranderen, of verwijderen van) jouw gegevens, dan kun je contact met ons opnemen. Ook kan je zelf via jouw login jouw persoonlijke gegevens wijzigen.

YogaHabits
Mr. Jan Gerritszlaan 87-III, 2024 KP Haarlem
[email protected]

 

Gebruik software & externe partijen

Webwinkelsoftware LightSpeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot u gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting Strato

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Strato. Strato verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Strato is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Nieuwsbrieven en e-maillijsten LaPosta

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met de software van het Nederlandse bedrijf LaPosta. LaPosta zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die is verzonden kun je de "hier afmelden" link vinden. Vanaf dat moment ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door LaPosta beveiligd opgeslagen. LaPosta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. LaPosta behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

(Voorheen hebben we gebruik gemaakt van Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrieven)

 

Internetprovider Ziggo

Wij maken voor het beheren van onze webshop gebruik van de diensten van internetprovider Ziggo. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Ziggo heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek DPD en DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en telefoonnummer met de verzenddienst delen. DPD en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD of DHL onderaannemers inschakelt, stellen zij jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek, zullen we hier eerst jou om expliciete toestemming voor vragen. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan YogaHabits op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van YogaHabits. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy-zaken.

 

Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.